HZS Pager : Handleiding

Peter Bueken

Klik hier om toegang tot het systeem te krijgen.
Cliquez ici pour accéder au système.

Cliquez ici pour la version française de ce manuel d'utilisation.

Inleiding

HZS Pager is een pakket dat de studentenadministratie van de Hogere Zeevaartschool toelaat op een snelle en efficiënte manier boodschappen te bezorgen aan groepen van studenten en medewerkers. De boodschappen kunnen verstuurd worden via E-mail (standaard SMTP mail service) en SMS (via de SMS Gateway dienst van MobileWeb).

Het pakket voorziet twee interfaces.

Login

Toegang tot het HZS Pager pakket krijgt u via de website https://pager.hzs.be/cgi-bin/Pager.pl .

Om toegang tot de dienst te verkrijgen, logt u in met uw gebruikersnaam (voor studenten : uw stamnummer, vermeld op uw studentenkaart; voor personeelsleden : de tweeletterige code die met uw naam overeenkomt) en uw persoonlijk paswoord.

Bekijken en wijzigen van uw persoonlijke gegevens

Logt u in als gewone gebruiker, dan krijgt u na de authenticatieprocedure een scherm te zien waarin u alle persoonlijke gegevens te zien krijgt die het systeem over u bijhoudt.

U kan in dit scherm een aantal gegevens aanpassen:

Om de gegevens te wijzigen tikt u de juiste gegevens in de overeenkomstige velden, en klikt u op de "Change Data" knop.

Om uw paswoord te wijzigen, tikt u het nieuwe paswoord in de twee vensters die daarvoor voorzien zijn.

Waarschuwing ! Om problemen met fout ingetikte paswoorden te vermijden, wordt uw paswoord slechts gewijzigd wanneer de twee velden dezelfde inhoud hebben. Paswoorden worden door het systeem opgeslagen in een onleesbare vorm. Mocht u uw paswoord verliezen, kan uw paswoord dus niet worden teruggevonden. In dit geval kan u de administrator vragen uw paswoord te wijzigen.

Een boodschap verzenden (enkel administrators)

Om een boodschap aan een groep studenten te kunnen sturen, moet u eerst en vooral geregistreerd zijn als administrator binnen het systeem. Na de authenticatieprocedure krijgt u in dat geval een pagina te zien waarop u aangeeft voor welke groepen uw bericht bestemd is. Verder tikt u twee berichten in: het bericht dat per SMS zal worden verstuurd (met ten hoogste 120 lettertekens), en het bericht dat per e-mail zal worden verstuurd (geen maximale lengte).

Enkel het SMS bericht is absoluut noodzakelijk. Indien geen e-mail bericht wordt opgegeven zal het SMS bericht worden overgenomen voor de e-mails.

Wanneer u op de "Send" knop drukt, begint het verzenden. Afhankelijk van het aantal studenten kan dit enkele seconden duren (elk bericht wordt apart verzonden). Het systeem houdt u op de hoogte van de vorderingen, en geeft telkens aan of een SMS boodschap aanvaard werd door de MobileWeb service. U krijgt dezelfde informatie nadien ook toegestuurd via e-mail. Indien u problemen vaststelt (errors) bij de afhandeling van de SMS berichten, kan u dit best melden aan de technische verantwoordelijken, of de betrokken studenten vragen hun gegevens na te kijken. (Stuur de e-mail met de resultaten in dat geval door naar Peter Bueken (mailto:peter.bueken@hzs.be).

Het systeem geeft telkens de overgebleven credits aan. Dit is het aantal SMS-berichten dat de Hogere Zeevaartschool nog kan versturen via de MobileWeb service. Indien u vaststelt dat dit aantal beneden de grens van 50 berichten komt, neemt u best contact op met één van de verantwoordelijken, zodat op tijd nieuwe credits kunnen besteld worden.

Klik hier voor de nederlandstalige van deze handleiding.

Introduction

HZS Pager est un logiciel qui permet à l'administration du "Hogere Zeevaartschool" d'envoyer des messages urgents à un groupe d'étudiants. Les messages peuvent être délivrés par courrier électronique (service SMTP standard) et par SMS (à travers le service SMS Gateway de MobileWeb).

Le logiciel offre deux interfaces.

Login

Pour accéder au logiciel, vous contactez le site web https://pager.hzs.be/cgi-bin/Pager.pl .

Vous vous annoncez avec votre code d'identification (UserID) et votre mot de passe. Pour les étudiants, le UserID est votre numéro d'immatriculation, mentionné sur votre carte d'étudiant.

Vérifier et modifier vos données personnelles

Pour les utilisateurs normaux, le système engendre un écran affichant les données personnelles connues et enregistrées sur l'utilisateur.

Vous pouvez maintenant modifier les données suivantes:

Pour modifier les données, entrez les nouvelles valeurs dans les champs correspondants, et cliquez le bouton "Change Data".

Pour modifier votre mot de passe, tapez le nouveau mot de passe dans les deux champs prévus.

Avertissement ! Pour éviter des problèmes avec des mots de passe, votre mot de passe sera seulement modifié quand le contenu des deux champs est identique. Les mots de passe ne seront pas enregistrés dans une forme lisible. En cas de perte de votre mot de passe, contactez l'administrateur du système qui peut alors modifier votre mot de passe.